Art Direction, Photo & Design Shingo Kurono
Code Homare Yoshizaki

©feerique